Stel jij je kandidaat voor onze stuurgroepen?

bib
1
03/10/18
Deel dit artikel:
Thumbnail

In het kader van onze coöperatieve aanpak, vormen alle coöperanten (= afnemers van een dienst) voortaan een consortiumgroep, die mee de strategische koers van die dienst bepaalt. Binnen het consortium kan iedereen zich kandidaat stellen voor de stuurgroep, een - kleinere - groep van geëngageerde coöperanten die rapporteren aan het consortium en actief mee beslissen over de diensten.

Om het werkbaar te houden, clusteren we de diensten in 4 stuurgroepen: 

  1. Gemeenschappelijke basisinfrastructuur (Bibliotheeksysteem, Bibliotheekwebsites, Open Vlacc …)
  2. Inspiratiediensten (Bieblo, Recommender …)
  3. Collectiediensten (Gopress, E-boeken, Fundels ….)
  4. Belevingsdiensten (Arcadegames, Bibster ...)

De stuurgroep voor de Gemeenschappelijke basisinfrastructuur is intussen samengesteld. Voor de drie andere stuurgroepen zijn we nog op zoek naar leden. We zoeken een twintigtal leden per groep, afkomstig van grote én kleine bibliotheken en uit heel Vlaanderen. Stuurgroepen komen 1 à 3 keer per jaar samen.

Kijk je vaak over het muurtje van je eigen bibliotheek en wil je graag het algemeen belang behartigen? Neemt jouw bibliotheek bepaalde diensten af waar je je nauw betrokken bij voelt? Je kon je kandidaat stellen tot 31 oktober. Na midden december vertellen we meer over de samenstelling van onze nieuwe stuurgroepen.

Het voorstel van samenstelling zal dit najaar nog aan het consortium van de diensten worden voorgelegd.  Binnen elk consortium kunnen daarnaast nog specifieke werkgroepen opgericht worden. Zij onderzoeken mogelijke pistes en bereiden stuurgroepen mee voor. Deze werkgroepen worden samengesteld met experten in een bepaald domein en hebben een wisselende frequentie en looptijd. 

Auteur
Thumbnail

Klaar Leroy

Communitymanager